Zespół Szkół im. W.Witosa w Suchej Beskidzkiej


-->

Projekty


Kucharz Doskonały. Dziedzictwo w pracy nauczycieli szkół 
gastronomicznych. Książka do pobrania.

Certyfikaty
WspółpracaprogeCAD.pl_banner


ZARZĄDZENIA DYREKTORA SZKOŁY

Zarządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego 2014/2015
Certyfikat "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo"

6 października 2009 roku - został przyznany naszej szkole Certyfikat "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo". Certyfikat ten nadawany jest przez Komendę Wojewódzką Policji. Aby zyskać miano szkoły bezpiecznej wykonano następujące działania:

 • zwiększono monitoring,
 • ogrodzono teren szkoły,
 • wyremontowano sale lekcyjne,
 • wyremontowano toalety,
 • Ceryfikat

  Po przeprowadzonym w maju tego roku audycie Komisja Certyfikująca przedłużyła ważność certyfikatu na 5 lat.

  Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w poprawę bezpieczeństwa na terenie naszej szkoły, a przede wszystkim firmom: EWJAN, KOBET, Valvex, Głuc - Pol oraz Panu Zygmuntowi Polakowi


  Szkolny Program Profilaktyki

  Społeczność naszej szkoły postanowiła przeciwdziałać narastającym problemom związanym z agresją oraz ze stosowaniem środków uzależniających.
  Chcemy, żeby nasza szkoła była wolna od ; zachowań agresywnych, papierosów, alkoholu, narkotyków, a nasi uczniowie wyrastali na odpowiedzialne społeczeństwo.

  Pragniemy, aby młodzież Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa była świadoma zagrożeń i konsekwencji płynących ze stosowania agresji bądź biernej postawy wobec niej ,oraz mówiła głośno NIE! Uzależnieniom. Dlatego chcemy wyposażyć uczniów wymienionej placówki w potężny oręż, jakim jest wiedza i umiejętności, pozwalające na dokonywanie właściwych wyborów. Naszymi działaniami chcemy również objąć uczniów, którzy potrzebują pomocy z naszej strony.

  Wierzymy, że młodzi ludzie naszej szkoły są mądrymi obywatelami rzeczpospolitej, otwartymi, nowoczesnymi i chcącymi przeżywać swoją młodość na trzeźwo, bez trucizny i agresji. Chcemy nauczyć i umocnić w uczniach postawy asertywne.

  Nie godzimy się na:

 • zachowania agresywne,
 • posiadanie,
 • częstowanie,
 • zachęcanie,
 • sprzedawanie,
 • używanie; alkoholu, narkotyków, palenie papierosów przez naszą młodzież.
 • Na terenie szkoły, jak również poza nią AGRESJI, NARKOTYKOM, PAPIEROSOM - mówimy NIE !!!.

  Ustaliliśmy sposoby postępowania wobec uczniów, którzy nie będą przestrzegać zasad, niszcząc zdrowie swoje oraz innych kolegów i koleżanek. Zależy nam na wszechstronnym rozwoju wszystkich uczniów. Pragniemy, aby w nasze działania włączyli się rodzice. Ich zaangażowanie pomoże nam w skuteczniejszym realizowaniu celów. Chcemy, aby czynnie włączyli się w realizację naszych zamierzeń wszyscy uczniowie, aby nasza szkoła była strefą wolną od nałogów.

  Pragniemy, aby ta postawa - życie bez nałogów i agresji, była przenoszona również w życie poza szkołą, ponieważ poza murami nadal są to nasi uczniowie lub absolwenci Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.

  Program profilaktyczny zatwierdzony na rok 2014-2015
  Dokument do pobrania

  Autorzy programu.

  Program wychowawczy zatwierdzony na rok 2014 - 2015.


  Dokument do pobrania